Konkurs architektoniczny rewitalizacji budynku "Starej Octowni" na potrzeby Muzeum Okręgowego w Lesznie
Współpraca: Projekt Officyna - Piotr Cegielski / Lumioo - Łukasz Chodorowski