Pozostałe nagrody:
Konkurs urbanistyczny Modelowanie miasta w Łodzi / Współpraca: Lumioo - Lukasz Chodorowski, Jan Gałecki / 2016 r. / II wyróżnienie

Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie Placu Dąbrowskiego w Łodzi / 2008 r. / wyróżnienie

Konkurs na rewitalizację zabytkowego centrum Opoczna / 2008 r. / II nagroda

Konkurs urbanistyczny „Poligon” w Gorzowie Wielkopolskim / 2006 r. / III nagroda

Konkurs na koncepcję architektoniczną modernizacji i rozbudowy budynku KW PSP w Toruniu / 2022 r. / II nagroda
Współpraca: Projekt Officyna - Piotr Cegielski / Lumioo - Łukasz Chodorowski

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej osiedla mieszkaniowego w Krośnie / 2022 r. / I nagroda
Współpraca: Projekt Officyna - Piotr Cegielski / Lumioo - Łukasz Chodorowski

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej „Osiedle Zielone Wzgórza” w Pile / 2021 r. / I nagroda
Współpraca: Projekt Officyna - Piotr Cegielski / Lumioo - Łukasz Chodorowski

Konkurs architektoniczny na Nowy Ratusz Łodzi / 2021 r. /  I nagroda
Współpraca: Draft - Michał Karpiński / Projekt Officyna - Piotr Cegielski / Lumioo - Łukasz Chodorowski

Konkurs architektoniczny Łódzkie Ściany / 2016r. /   II Nagroda
Współpraca: Lumioo - Łukasz Chodorowski

Konkurs na "Nowy Symbol Teofilowa" w Łodzi / 2014 r. /   I nagroda

Pozostałe nagrody:
Konkurs urbanistyczny Modelowanie miasta w Łodzi / Współpraca: Lumioo - Lukasz Chodorowski, Jan Gałecki / 2016 r. / II wyróżnienie

Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie Placu Dąbrowskiego w Łodzi / 2008 r. / wyróżnienie

Konkurs na rewitalizację zabytkowego centrum Opoczna / 2008 r. / II nagroda

Konkurs urbanistyczny „Poligon” w Gorzowie Wielkopolskim / 2006 r. / III nagroda