Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze przy ul. Przybyszewskiego w Łodzi  BUDOWA